Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

Visie, doelen & uitgangspunten

Visie.

Wij hebben het verlangen:

• om aan mensen duidelijk te maken dat er een Vader in de hemel is die van hen houdt om wie ze zijn.
• om kinderen, tieners, jongeren en volwassenen te vertellen dat ze geliefd, waardevol en uniek zijn.
• om aan mensen te vertellen dat ze in Jezus werkelijk vrij zijn en hun positie in Christus mogen innemen.
• om aan jong en oud te vertellen dat God een meesterplan met hun leven heeft en iedereen in zijn bestemming wil brengen.

Doel(en).

Bij “You-nited” willen we duidelijk maken dat er (I)iemand is die jou accepteert zoals je bent. Je bent niet wat je hebt, wat anderen van jou vinden of van jou maken, maar je bent wat Jezus voor jou heeft gedaan, je bent zoals Hij jou ziet! We willen dit tastbaar maken door middel van geven aan onze naaste dichtbij, dor middel van spreken, door middel van bemoedigen, door middel van (aan)bidden, door middel van toerusten en door middel van (na)zorg!

"Voor zoveel jullie dit één van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan"

Uitgangspunten.

• Mensbeeld: je bent geliefd, waardevol en uniek door God geschapen (je bent een parel in Gods hand)
• Godsbeeld: er is een liefdevolle Vader die jou met open armen wil ontvangen (Kom tot de Vader zoals je bent).
• Focus op het Kruis, op Jezus onze Redder, Verlosser en Heer (verticale pijler van het kruis).
• Heilige Geest als leiding in ons leven met wie we ons ook dagelijks willen laten vullen (Heilige Geest vul opnieuw mijn hart).
• Je mag als mens weten dat je in Christus werkelijk vrij bent en dat je je positie in Hem mag innemen (God maakt vrij, in die hoop leven wij).
• God heeft een meesterplan voor jouw leven. Voor iedereen heeft God een bestemming: ontdek Gods gedachten over jouw leven! (Kom tot uw doel met ieder van ons).
• Wij als mensen kunnen het niet(zwak) maar God kan zijn Sterkte door onze zwakheid laten schitteren. (2 Korinthe 12:9 “Maar Hij zei: je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid”).
• We willen gehoorzaam zijn aan de opdracht van onze Heer om om te zien naar onze naaste ver(der) weg, maar vooral ook dicht(er)bij. (horizontale pijler van het kruis).
• Door middel van spreken, helpen, bemoedigen/(aan)bidden, toerusten en (na)zorg willen we mensen dienen met de woorden van Gods Koninkrijk dat in alle gebrokenheid al zichtbaar is in zijn kinderen. (Koninkrijksgedachte).

← Terug naar de homepagina

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer