Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

You-nited Support

In Jesaja 58: 7 en 8 staat de volgende tekst:
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,r> iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad,
je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit,
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.


De Bijbel is er duidelijk over. Het is onze taak om op te komen voor de armen en onderdrukten in de samenleving. Dat is in de ogen van God gerechtigheid.

Dit willen we niet alleen doen met geld. Maar ook – of juist – met hulp, ondersteuning en begeleiding. Ons doel is om samen de financiën op orde te brengen. Zodat de basis van het bestaan weer in orde is en deze zorgen niet langer voor belemmeringen hoeven te zorgen.

Hoe kunt u ons helpen?
- Door een gift over te maken op onze bankrekening (eenmalig of periodiek).
- Door u in te zetten als vrijwilliger en personen of gezinnen te begeleiden bij het structureren van de financiën.

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?

Samen geven
Daarnaast heeft u als donateur (alleen of met een groep) misschien zelf wel een concreet doel of een persoon op het oog of ondersteunt u zelf al personen. Dit kunt u ook via ons doen. Als stichting kunnen wij u helpen om de giften naar deze persoon of dit doel te coördineren. De invulling hiervan gebeurt in overleg met u. Bijvoorbeeld een stroomlijning van de giften, controle op de geldstroom, begeleiding en/of andere ondersteuning van de desbetreffende persoon. Bovendien is uw gift aan ons daarbij aftrekbaar van de belasting.

Facebook
Als Stichting You-nited hebben we een nieuwe pijler: You-nited Support. Het is ons verlangen om armen en andere mensen in nood te helpen om hun bestaan weer op te bouwen. Niet alleen met geld. We willen dit ook juist doen met hulp en begeleiding om de financiën weer op orde te brengen.

IBAN nummer: NL55 RABO 0103.197.850 t.b.v. You-nited Support

Coördinator: René van Swetselaar

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer