Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

4YOU

Stichting You-nited is opgericht in 2013 en heeft als verlangen om jongeren op verschillende gebieden te helpen. Hieruit is de tak You-nited Shelter ontstaan. Vanuit de Stichting willen we een huis beheren voor een tijdelijke opvang van jongeren.

Visie

De visie van de stichting komt voort uit het verlangen dat wij hebben. Dit verlangen is als volgt om te omschrijven: - aan jongeren duidelijk maken dat er een Vader in de hemel is die van hen houdt om wie ze zijn.
- aan tieners en jongeren vertellen dat ze geliefd, waardevol en uniek zijn.
- aan mensen vertellen dat ze in Jezus werkelijk vrij zijn en hun positie in Christus mogen innemen.
- aan jongeren vertellen dat God een meesterplan met hun leven heeft en iedereen in zijn bestemming wil brengen.

Missie

In de woning die de naam 4YOU draagt willen we 3 jongeren in de leeftijd van ongeveer 14 tot 21 jaar een korte tijdelijke opvang bieden. Deze woning valt onder de stichting You-nited.
Hier kunnen jongeren tot rust komen in een andere omgeving dan de huidige woonsituatie. Dit gaat om jongeren die tijdelijk even een time-out nodig hebben om weer tot zichzelf te komen met het doel hierna weer terug te keren naar de eigen woonsituatie.
Het gaat hierbij niet om jongeren die onder toezicht staan of zouden moeten staan van jeugdzorg of jongeren die door een verslaving professionele hulp nodig hebben. In de woning is altijd een vrijwilliger aanwezig om de jongeren te begeleiden in de dagelijkse gang van zaken en een gesprek te voeren. Iedereen die de christelijke identiteit respecteert is van harte welkom!

Tijdelijke opvang

Met tijdelijke opvang bedoelen we een periode van een paar dagen tot 6 weken wat nog een keer verlengd kan worden tot maximaal 12 weken.

Aanwezigheid opvang

In de woning woont iemand die de avond en nachtopvang voor haar rekening neemt. Overdag zullen we met vrijwilligers gaan werken.

Preventie

Deze vorm van opvang, die nog niet in Veenendaal bestaat, heeft een preventieve doelstelling. Door vroegtijdig een mogelijkheid te geven even uit de thuissituatie geplaatst te worden, willen we proberen te voorkomen dat de problemen groter worden. Wanneer de problemen groter zijn, kunnen we wellicht eerder professionele hulp inschakelen. Tijdens de opstart periode van dit project, zijn er al een aantal aanvragen geweest. De nood onder de jongeren is hoog en er is echt vraag naar.

Specialistische hulp

Wanneer na gesprekken en observatie blijkt dat een jongere specialistische hulp nodig heeft, hebben we een jeugdverpleegkundige binnen de stichting die werkzaam is bij CJG (GGD). Tevens kunnen we de hulp inschakelen van het Centrum Jeugd en Gezin Veenendaal. Wanneer blijkt dat de jongere niet meer terug kan naar de huidige thuissituatie zal het jeugdteam vanuit het CJG van de betreffende wijk waar de jongere woont, worden ingeschakeld. Op deze manier kunnen we gebruik maken van de expertise van het CJG en een samenwerking creëren.

Tijdens het verblijf, zal er na drie weken een gesprek plaatsvinden met een psychologe. Samen met de psychologe, de jongere, de mentor en eventueel ouders , zal er aan de hand van dit gesprek een plan van aanpak worden opgesteld. Wanneer na gesprekken en observatie blijkt dat een jongere specialistische hulp nodig heeft, zal deze worden ingeschakeld. We willen een samen-werking creëren tussen andere instanties, zoals bijvoorbeeld Centrum Jeugd en Gezin, Veens en Kwintes. Ons doel is om jongere optimaal te begeleiden om weer terug te keren naar de thuissituatie of wanneer dit niet mogelijk is te begeleiden naar een volgend passend traject.

De woning

De woning staat aan de Fluiterstraat 28 in Veenendaal. Een unieke plek midden in het centrum. We kunnen hier 3 jongeren plaatsen.

Financiën algemeen

We willen dit project voor iedereen toegankelijk maken. Wanneer er in een gezin financiële problemen zijn, mag dit geen belemmering zijn om hulp te krijgen. Dat betekent dat we dit project willen financieren door:
1. Giften/donaties
2. Sponsoring bedrijven
3. Acties
4. Subsidie

Financiering maandelijkse lasten

Voor de maandlasten zoeken we sponsoren die dit een waardevol project vinden. Het is mogelijk om een kostenpost te sponseren of een vast bedrag per maand/per jaar.

IBAN nummer: NL80 RABO 0303.0830.69 t.b.v. You-nited Shelter

Kerngroep Time-outhuis "4YOU"

Dick en Judith van Noort
Helma van de Weerdhof(Coördinator You-nited Shelter)
shelter@you-nited.nl
06-46771861

Hoofdbewoner: Maarten Diepenveen
Email: info@you-nited.nl

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer