Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

You-nited Inspire

In Christus mag je vrij zijn

Er is een Vader in de hemel die van mensen houdt. Een Vader die tegen kinderen, tieners, jongeren en volwassenen zegt dat ze geliefd, waardevol en uniek zijn. We hebben het verlangen om tieners, jongeren en volwassenen deze prachtige boodschap van God te vertellen! Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt (Psalm 37:4). We willen mensen bereiken met die prachtige belofte dat ze in Jezus werkelijk vrij zijn en hun positie als geliefd Kind in Christus mogen innemen. Ik wil er altijd over spreken (Psalm 75:10a). Maar ook willen we de heerlijke boodschap delen dat God een meesterplan met onze levens heeft en iedereen in zijn bestemming wil brengen.

"Richt je tot iedereen naar wie Ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag"

We hebben de passie om deze boodschap te delen in kerken, tiener- en jongerenmeetings en conferenties. Nodig ons uit om de boodschap te mogen delen van Jezus’ grote Liefde voor mensen. De wereld is keihard! Juist in onze tijd is er behoefte aan een Boodschap dat je waardevol bent en dat God van je houdt zoals je bent! “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden” (Jesaja 43:4).

We willen “Leven door (-) spreken”!

Concreet

Vanuit Inspire willen we spreken, toerusten/evangeliseren en inspireren. We willen de prachtige boodschap van het evangelie brengen in kerken/gemeentes, maar ook buiten de kerken op straat.
Inspire heeft 2 poten:

1.You-nited Inspire Church: richting kerken/gemeentes bieden we een inspiratieavond waarbij we jeugdleiders, maar ook tieners/jongeren willen bemoedigen, toerusten en inspireren. Daarnaast spreken we ook in kerkdienst en/of jongerendiensten. Vanuit onze stichting is Dick van Noort hiervoor de spreker.
2. You-nited Inspire Street: richting jongeren op straat, op pleinen, in een buurthuis of waar jongeren hangen willen we de Liefde van Jezus delen! Door middel van deze straatevangelisatie willen we relaties bouwen en jongeren ontmoeten. Daarnaast hebben we de passie om jongeren toe te rusten op het gebied van evangelisatie!

Wij geloven erin dat we zelf naar kerken, maar ook naar de jongeren op straat moeten gaan om ze daar te bereiken met het Evangelie! Contact kunt u opnemen via e-mailadres: info@you-nited.nl

Algemeen coördinator You-nited Inspire: Yorick Huizinga
Coördinator You-nited Inspire Church: Yorick Huizinga
Coördinator You-nited Inspire Street: Erwin Lenards

Coördinator: Yorick Huizinga

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer