Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

You-nited Friends

God houdt van mensen!

God houdt van mensen, niet om wat andere mensen van ze maken of zeggen, niet om wat ze als bezit hebben, niet om wat hun omstandigheden zijn, maar om wie ze zijn: unieke en waardevolle mensen! We willen ons geloof niet alleen maar met woorden belijden, maar ook zichtbaar maken door onze daden. “Heb je N(n)aaste lief als jezelf!”. We willen discipelen zijn van onze Meester, Hem volgen en liefhebben en van daaruit er ook zijn voor de mensen die we tegenkomen om ons heen. Voor zoveel jullie dit een van mijn minste broeders hebt gedaan, zo heb je dat voor mij gedaan (Mattheus 25:40). Jezus is onze VRIEND, ons Voorbeeld, onze Inspiratiebron en ons Doel: we willen naar mensen kijken met de ogen van Jezus, naar mensen luisteren met de oren van Jezus en Jezus’ handen zijn in deze wereld.

"Er is geen VRIEND zo Trouw als Jezus!"

Via onze zusterstichting “Iemand geeft om mij”(IGOM) mogen we er al zijn voor de naaste ver(der) weg in Srilanka, maar we willen het woord van onze Heer ook gehoorzaam zijn en er zijn voor onze naaste dicht(er)bij. We willen relaties bouwen met de tieners(rand- of buitenkerkelijk) en er voor ze zijn. Doel is het bouwen van een vriendengroep, maar daarnaast willen we nu maar ook in de toekomst er concreet voor de tieners zijn! "Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde" -Handelingen 1: 8. Waar mogelijk willen we samenwerken met andere organisaties en stichtingen in onze omgeving om het verschil te maken in onze omgeving.

We willen “Leven door (-) geven”!

Concreet

We willen graag activiteiten organiseren in Veenendaal. Dit heet You-nited Friends. De activiteiten zijn bedoeld om relaties te bouwen, vrienden te maken en te wijzen op onze grote Vriend, Jezus.
We denken aan activiteiten als sport, muziek, een maaltijd organiseren of een gezellige avond hebben. We denken bij deze groep aan de leeftijd van 16 t/m 21 jaar.
Op dit moment organiseren we You-nited Friends After Party(AP): een plek bieden in Veenendaal West waar nieuwe waardevolle relaties kunnen ontstaan, tieners hun ervaringen/problemen kunnen delen en waar we ruimte creëren om samen over het geloof te praten. Iedere maandagavond gaan we lekker met elkaar sporten! Gewoon lekker komen chillen mag natuurlijk ook!

Locatie: Sporthal aan de Langelaar, in Veenendaal West.
Dag en tijd: Elke week op maandag van 18.45 - 20.00 uur
Ben jij of ken jij een tiener die behoefte heeft aan zo'n plek: bij deze uitgenodigd!

Let op de site en Facebook voor de laatste updates!

Coördinator: Menno Hammingh

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer