Je kunt ons uitnodigen!

Email: info@you-nited.nl

4YOU2

Stichting You-nited is opgericht in 2013 en heeft als verlangen om tieners en jongeren op verschillende gebieden te helpen. Vanuit de Stichting bieden we kortdurende opvang -4You- en langdurige pleegzorg opvang: -4You2-.

Visie

De visie van de stichting komt voort uit het verlangen dat wij hebben. Dit verlangen is als volgt om te omschrijven: - aan jongeren duidelijk maken dat er een Vader in de hemel is die van hen houdt om wie ze zijn.
- aan tieners en jongeren vertellen dat ze geliefd, waardevol en uniek zijn
- aan mensen vertellen dat ze in Jezus werkelijk vrij zijn en hun positie in Christus mogen innemen.
- aan jongeren vertellen dat God een meesterplan met hun leven heeft en iedereen in zijn bestemming wil brengen.

Missie

In de woning die de naam 4YOU2 draagt kunnen we maximaal 5 jongeren in de leeft?d van 14 tot 21 jaar een langdurige opvang bieden. Deze woning is onderdeel van de stichting You-nited. Hier kunnen jongeren langer verblijven en geholpen worden naar zelfstandige persoonlijke ontwikkeling. In deze woning zijn Berry en Graddie Degen de pleegouders. Hun zoon Melvin helpt hier ook mee in het hele proces. Er is regelmatig contact met het kernteam van de stichting en met externe organisaties.

Leiding: Graddie en Berry

4You2 is altijd al een droom van Berry en Graddie geweest. In 4You zagen we dat kinderen, na de drie maanden dat ze opgevangen werden, vaak niet naar huis konden of naar andere plaatsen moesten verhuizen. Vroeger in de eerste jaren van ons huwelijk, hadden we al een aantal pleegkinderen, naast onze eigen twee kinderen. Onze droom is altijd al geweest om voor zoveel mogelijk mensen te zorgen. Toen we met de stichting You-nited in aanraking kwamen maakte God ons duidelijk wat onze roeping zou worden. En het gelukkige feit is dat we, vanaf vorig jaar, onze roeping mogen uitdragen. In 4You2 mogen we dienen en kinderen helpen opvangen.
Berry, Graddie en Melvin Degen

Aanwezigheid opvang

In de woning zijn Berry en Graddie en Melvin Degen 24/7 aanwezig. De tieners/jongeren zijn hier onderdeel van een gewone gezinssituatie.

Samenwerking

We vinden het belangrijk dat er samengewerkt wordt met externe organisaties. De aanmelding en begeleiding van de tieners/jongeren loopt altijd via een professionele organisatie.

De woning

De woning staat aan de Zandheuvelweg 7 in Veenendaal.

Aanmelding/vragen

Berry en Graddy Degen
0318-589311
info@you-nited.nl

Kerngroup "4YOU2"

Dick en Judith van Noort Graddie en Berry Degen Melvin Degen

Giften/donaties

Giften/donaties zijn van harte welkom op
IBAN nummer: NL 34 RABO 0323 599 591 tnv Stichting You-nited 4you2
St. You-nited heeft een ANBI status

Geef ook!

Stichting "You-nited" is afhankelijk van sponsoring en giften om de doelen te realiseren en uit te bouwen. Wilt u ons steunen?

Doneer